สภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานหล่อยางซิลิโคน

         ยางซิลิโคน RTV กลุ่ม Addition cure หลักการผสมที่อุณภูมิห้อง ( Base 100 : Curing Agent 10 )
จะมีระยะเวลาทำงานประมาณประมาณ 15 นาที และรอแข็งตัว พร้อมใช้งาน 10 ชม. เราสามารถทำให้ยางซิลิโคน
หลังเทลงแบบแล้วให้แข็งตัวเร็วขึ้นได้ ด้วยการนำยางซิลิโคนใส่ในตู้อบความร้อน ( Oven Cure )
โดยความร้อนจะมีผลให้ค่าหดตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0-0.3%

                  อุณหภูมิ                     เวลาแข็งตัว

                  25 C                            16 ชม.

                  70 C                            30 นาที

                  90 C                            15  นาที

                 150 C                             5  นาที

         ยางซิลิโคน RTV กลุ่ม Condensation cure ไม่สามารถใช้ความร้อนเร่งการแข็งตัวของยางซิลิโคนได้ 

เราสามารถเลือกใช้ชนิดของตัวทำแข็งที่นำมาผสมกับยาง ( Base 100 : Curing Agent 5 )

เพื่อให้มีเวลาทำงานที่เหมาะกับลักษณะงานที่ทำ เช่น งานแนวตั้งขนาดใหญ่ งานเทในบล๊อคพิมพ์

                 ตัวทำแข็ง                     ระยะเวลาทำงาน                 เวลาแข็งตัว

                 3081 VF                        5  นาที                           1-2 ชม.

                 3081  F                        15  นาที                           4-6 ชม.

                 3081  R                       30  นาที                            12 ชม.

  

      >>> Back

Visitors: 256,919