เราสามารถปรับความหนืดและลดความแข็งของยาง


     ยางซิลิโคนRTV จะมีค่าความแข็งหลากหลาย เช่น 13A  30A  60A ซึ่งยางซิลิโคนRTV 
ที่มีความแข็งสูงก็จะมีค่าความหนืดสูงด้วย (Viscosity ) การเลือกใช้ความแข็ง ขึ้นอยู่กับรูปแบบงาน
ของผู้ใช้งาน ยางซิลิโคนความแข็งต่ำมักใช้ทำแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน เพื่อให้ยางยืดตัวได้มากไม่ฉีกขาด

          ยางซิลิโคนRTV สามารถปรับลดความหนืดและความแข็งลงได้ (ปรับเพิ่มความแข็งไม่ได้ )
ด้วยการนำยางซิลิโคนRTV มาผสมกับน้ำมันซิลิโคน ( Silicone oil ) เบอร์ต่างๆ เช่น PMX200 50Cst , PMX200 100Cst 
ให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำมาผสมตัวทำแข็ง เช่น ยางซิลิโคนRTV 100 ส่วนผสมซิลิโคนออย 10% ,20% ,30% แต่ไม่ควร
มากกว่า 50%ของยางซิลิโคนRTV เพราะจะสูญเสียความเป็นยาง (ไม่ต้องเพิ่มตัวทำแข็ง ) 
แต่มีผลต่อระยะเวลาการแข็งตัวของยางซิลิโคนRTV ที่นานขึ้น 

        

       >>> Back

 

Visitors: 256,853